Seroxat


Dostępne postacie leku:

1. Nazwa: Seroxat Postać: tabl. powl. 20 mg 30 tabl. Cena: 56.51zł


Leki o tym samym składzie(zamienniki):

Arketis 20 mg ParoGen Paroxinor Paxtin 20 Paxtin 40 Rexetin Seroxat Xetanor 20 mg Arketis Dropax Paroxetine Paxtin Serestill Xetanor

Seroxat jest lekiem posiadającym działanie przeciwdepresyjne przeciwlękowe . Substancją aktywną leku jest: paroksetyna . Lek ten sprzedawany jest na terenie polski w 1. różnych opakowniach, różniących się ilością leku lub zawartością pojedynczej dawki. Seroxat sprzedawany jest jako tabletki powlekane . Ceny leku wynoszą od 56.51 zł do 56.51 zł. Zachęcamy do podzielenia się swoja opinią na temat leku. Chętnie odpowiemy również na każde pytanie w naszym dziale forum.


Seroxat jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do leków z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny(SSRI). Jego substancją aktywną jest paroksetyna.

Działanie Seroxatu obejmuje regiony w mózgu związane z odczuwaniem stanu depresji, paniki, niepewności.  Leki antydepresyjne często przywracają prawidłowe stężenia neuroprzekaźników, których zachwiana równowaga jest jedną z przyczyn depresji.

Wskazania do brania Seroxatu

Seroxat stosuje się głównie w leczeniu:

 • dolegliwości depresyjnych,
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
 • zespołu stresu pourazowego,
 • przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych

Lek może być również przypisany w leczeniu dolegliwości nie wymienionych powyżej.

Sposób działania Seroxatu

Dokładny mechanizm działania Seroxatu nie jest znany. Wiadomo, że łączy się ze specjalnym kanałem umożlwiającym wychwyt zwortny serotoniny z przestrzeni synaptycznej do aksoplazmy. W wyniku tego zwiększa się jej ilość w przestrzeni synaptycznej(w stanach depresyjnych zazwyczaj ilości neuroprzekaźnika są niskie), co prowadzi do poprawy nastroju.

Działania nieporządane Seroxatu:

Wśród innych działań niepożądanych należy wymienić:

 • nietypowy ból kości, tkliwość, obrzęki
 • reakcje skórne obejmujące powstawanie pęcherzy, czerwoną wysypkę
 • łatwe krwawienia i powstawanie siniaków
 • pobudzenie, halucynacje, gorączka, szybki puls, wzmożenie odruchów, wymioty, biegunka, utrata koordynacji, omdlenia;
 • sztywność mięśni, pocenie się, wysoką gorączkę, przyspieszone bicie serca
 • ból głowy, problemy z koncentracją, utratę pamięci, osłabienie, problemy z oddychaniem, zaburzenia snu

Mniej poważne działanie niepożądane obejmują:

 • spadek libido, impotencja, brak orgazmu
 • problemy z zasypianiem
 • wzmożony apetyt, zmianę masy ciała
 • suche usta

Przeciwwskazania do brania Seroxatu:

Nie przyjmuj leku jeśli jesteś uczulony na Seroxat. Nie należy go również przyjmować razem z lekami należącymi do grupy inhibitorów monoaminooksydazy(MAO). Należy czekać co najmniej 14 dni po odstawieniu MAO zanim sięgnie się po Seroxat. Należy czekać co najmniej 5 tygodni po odstsawieniu Seroxatu zanim weźmie się lek z grupy MAO. Leku dzieci poniżej 18 roku życia.

Fluoksytyny nie należy również łączyć z lekami zawierającymi następujące substancje aktywne:

 • aldosteron
 • ramelteon
 • tyzanidyna
 • tiorydazyna
 • pimozyd

Zanim weźmiesz lek poinformuj lekarza jeśli cierpisz na któreś z poniższych schorzeń:

 • choroby wątroby
 • choroby nerek
 • cukrzyca
 • drgawki lub epilepsja
 • choroba dwubiegunowa
 • uzależnienie od leków
 • próby samobójstwa w przeszlości

Interakcje Seroxatu z innymi lekami

Lekki SSRI podwyższają stężenie osoczowe stosowanych równocześnie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, haloperidolu, fenytoiny, karbamazepiny, diazepamu lub soli litu. W przypadku zażywania podanych leków należy zachować ostrożność, rozważyć zmianę sposobu dawkowania i obserwować pacjenta pod kątem wystąpienia działań niepożądanych.

Seroxatu nie należy łączyć z inhibitorami MAO. Połączenie dwóch leków jest niebezpieczne ze względu na możliwość wystąpienia zespołu serotoninowy. Objawia się on: drgawkami, zwiększoną ciepłotą ciała, tachykardią, nadciśnieniem.

W jaki sposób przyjmować lek?

Przyjmuj Seroxat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przyjmować w większych lub mniejszych dawkach bądź dłużej niż jest zalecane. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na etykiecie lub recepci.

Lekarz może czasami zmienić dawkę Seroxatu, dopasowując ją indywidualnie do Twoich potrzeb.

Nie należy kruszyć, żuć, ani otwierać kapsułki. Lek trzeba połknąć w całości. Uszkodzenie lub otwarcie tabletki może spowodować, że zbyt dużo leku uwolni się w jednym czasie

Co jeśli zapomnę dawkę?

Przyjmij pominiętą dawkę tak szybko, jak to możliwe. Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki przyjmij tylko jedną tabletkę. Nie należy przyjmować dodatkowych dawek w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Opinie o leku Seroxat:

Twoja opinia o leku Seroxat: